Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is breed inzetbaar. Door middel van CGT kan men een helder inzicht krijgen in de psyche van de mens. CGT heeft invloed op denken, voelen en handelen, oude gedragspatronen doorbreken en nieuwe gedragspatronen aanleren. CGT heeft baat bij bijvoorbeeld de begeleiding van zeer uiteenlopende problemen, zoals depressies, (eet)verslavingen, angststoornissen, paniekstoornissen, dwangmatig gedrag en fobieën. Cognitieve gedragstherapie is geschikt voor volwassenen en kinderen en wordt niet meer alleen door psychotherapeuten
beoefend. Er wordt door steeds meer hulpverleners, waaronder coaches, met succes gebruik gemaakt van CGT.

Maak afspraak
CAPTCHA afbeelding

* Dit helpt spam te voorkomen, dank U.